Biblio

7.26

5.0

1

แอพพลิเคชันเรียบง่ายที่ช่วยจัดการห้องสมุด

32.4k

ให้คะแนนแอป

Biblio เป็นโปรแกรมที่สมบูรณ์มากสำหรับการบริหารจัดการห้องสมุด ในศูนย์กลางการศึกษา

ด้วย Biblio คุณสามารถเข้าไปค้นหาข้อมูลทางบรรณานุกรม, การลงทะเบียนหนังสือ, จัดการการยืม, การทำรายการข้อมูล ฯลฯ

ในบรรดาความสามารถมากมายของโปรแกรม มีสิ่งที่โดดเด่นก็คือ:
- การวัดสถิติ
- การค้นหาหนังสือและข้อมูล
- ควบคุมการให้ยืมหนังสือ
- การทำรายการข้อมูล
- ค้นหาข้อมูลบัตรประจำตัวที่ได้นำเข้าแล้ว
- สร้างและกู้คืนสำเนาข้อมูลเพื่อความปลอดภัย
- สร้างรายงาน

Biblio มีในภาษากาลิเซีย, ภาษาสเปน และภาษาอังกฤษ และได้รับการพัฒนามามากกว่า 10 ปี
โน้ต

โปรแกรมนี้สามารถใช้ฟรีได้สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น

ข่าว

* ตอนนี้คุณสามารถกำหนดระยะเวลาของหลักสูตรการศึกษาใน Biblio ได้แล้ว
เช่น: ก.ย. - มิ.ย. (ในยุโรป), ก.พ. - พ.ย. (ในละตินอเมริกา) หรืออื่นๆ อีกมากมาย

* สามารถใส่รูปภาพของผู้ใช้ลงไปในตัวเลือก: สมาชิกสภาพของผู้ใช้, การแก้ไขข้อมูลผู้ใช้, การยืมหนังสือ และการพิมพ์บัตรสมาชิก

Uptodown X